Donation efter bortgång.

Trots att de flesta är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död blir många möjliga donationer inte av. Därför fattas det organ som skulle kunna rädda livet på någon annan. Antalet faktiska organdonatorer i Sverige är omkring 150 varje år.

Hur du blir donator

Du kan meddela din inställning till organ- och vävnadsdonation genom att informera dina närstående. Detta kan du göra både muntligt och skriftligt.

Ett annat sätt att meddela din inställning är att fylla i ett donationskort och där igenom anmäla dig till donationsregistret. Donationskort finns på apotek eller vårdcentraler. Kortet ska du förvara lättillgängligt, tillsammans med en identitetshandling. På donationskortet kryssar du för ditt ja eller nej till organ- och vävnadsdonation.