Gravsättning.

Har man valt jordbegravning så sker oftast gravsättningen i direkt anslutning till akten. Väljer man kremation gravsätts askan en tid efter begravningen.

Gravplats med gravbrev

En gravplats med gravrätt på 25 år, som redan är betald via begravningsavgiften. I denna grav gravsätts antingen kista eller urna. Du får närvara vid gravsättningen, eller rentav sköta den själv, efter överenskommen tid. Du kan även låta kyrkogårdsförvaltningen ombesörja gravsättningen utan att anhöriga närvarar.

Gravsättas på annan plats

Att ”strös för vinden” är fortfarande ett alternativ som många tror är en omöjlighet. Men faktum är att det ofta går alldeles utmärkt. Du behöver söka tillstånd av länsstyrelsen att gravsätta askan i havet eller på land. Generellt kan det vara lättare att få tillstånd för spridning i havet, sjöar och större vattendrag än på land. Vi på Magnolia hjälper dig att söka tillstånd och är givetvis med vid gravsättningsceremonin, om du vill.

Askgravlund, Askgravplats

Det här är ett relativt nytt fenomen som finns på många kyrkogårdar idag. Dessa gravplatser ser olika ut på olika kyrkogårdar. Det kan t ex vara ett monument med metallskylt/bricka med namn och årtal eller i form av en urngrav med natursten. Gemensamt för alla är att Svenska kyrkan tar ut en avgift om mellan 2000-6000:- för en gravplats i 25 år, eftersom platsen inte ingår i begravningsavgiften. Det kan liknas vid en minneslund fast man vet var askan finns. Även här har du valet att kunna närvara vid gravsättningen efter överenskommen tid.

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats. Den sköts av Svenska kyrkan, utan inblandning från anhöriga eller Magnolia.