Innan, under
och efter ceremonin.

Efter grundbesöket görs en så kallad svepning, där den avlidne görs iordning och bäddas ner i kistan, för att sedan förflyttas till en lokal i väntan på ceremonin. Under svepningen får givetvis familjen närvara, om man vill.

Innan ceremonin

Någon dag innan begravningen tar officianten kontakt med anhöriga för att säkerställa att musik, blommor och att andra detaljer är klara. Ungefär 1,5h innan ceremonin kommer begravningsvärden till lokalen/platsen för att förbereda och dekorera. Magnoliaofficianten anländer ungefär 30-60 minuter innan ceremonin.

Under ceremonin

Under ceremonin ansvarar officianten från Magnolia för att leda ceremonin framåt och se till att akten blir till ett värdig och vackert minne.

Efter ceremonin

Efter ceremonin kan officianten följa med till minnesstunden om så önskas. Detta efter inbjudan av de anhöriga. Vi arrangerar ibland kondoleansbok, bakgrundsmusik, läser minnesgåvor och agerar värdskap. Allt ut efter det som bestämts vid första mötet.