Bouppteckning.

När en person avlider måste enligt lag bouppteckning göras. Den ska ske inom tre månader från dödsfallet.

I vanliga fall sker detta omkring en månad efter dödsfall. Enkelt uttryckt är en bouppteckning en förteckning av dödsboendets tillgångar och skulder. Saknas tillgångar upprättas en dödsboanmälan via kommunen.

Har du frågor? Kontakta oss på
Magnolia så hjälper vi dig.

Till kontaktsidan