Ett personligare avsked.

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Vi sätter personligheten hos den avlidne i fokus, vilket ger ett mer minnesvärt avsked.

Till skillnad från Svenska kyrkan ordning finns det i en borgerlig begravning inga fasta delar. Istället är det den avlidnes personlighet och liv som genomsyrar hela akten, inte bara i griftetalet utan genom hela ceremonin. Det kallas för minnestal. Minnestalet vävs sedan samman med musik, eventuella dikter eller egna tal, allt enligt de anhörigas önskemål.

Man kan välja en borgerlig begravningsakt oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund. Magnolias officianter har lång erfarenhet av yrket och finns där för att göra er akt just så personlig och speciell som ni önskar.

Enligt begravningslagen är huvudmannen, Svenska kyrkan, skyldig att upplåta lämplig lokal för alla begravningar – oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till befintliga begravnings- eller krematoriekapell, då Svenska kyrkan tillåter inte borgerliga begravningar i sina kyrkor.

Självklart går det att förlägga begravningen någon annanstans än i de anvisade lokalerna. Det finns ingenting som hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet, eller på en annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

Med den borgerliga begravningen kan du alltså själv välja vart akten ska hållas och hur den ska gå till. Det blir helt enkelt ett personligare avsked.

Begravning och avskedsplanering

När en människa avlider kommer många tankar och känslor i rörelse och upp till ytan. Mitt i allt ska dessutom en begravning planeras. Vi på Magnolia hjälper er strukturera och planera allt det där som kan kännas övermäktigt och tillsammans ordnar vi en personlig begravning som passar både er och era anhöriga. Med högsta kvalitet och omtanke.

Vid ett besked om dödsfall är det viktigt att samråda med familj eller annan släkt och därefter kontakta begravningsbyrån, för att boka tid för möte.

Läs mer om:

Magnolias roll
Ceremonin